Πιστοποιητικό νοσηλείας, Νομοθεσία για υποχρεωτική ψυχιατρική περίθαλψη

Ό,τι αναφέρεται προέρχεται από τη Σουηδική νομοθεσία.

 

Η εφαρμογή του νόμου για υποχρεωτική ψυχιατρική περίθαλψη μπορεί να χρειαστεί να ληφθεί, όταν ο ασθενής δεν μπορεί/ δεν επιθυμεί να συνεργαστεί.

Πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 

Ο ασθενής ταλαιπωρείται από επικίνδυνη ψυχική διαταραχή (όπως π.χ. ψύχωση, κατάθλιψη με κίνδυνο αυτοκτονίας, βαριά διαταραχή προσωπικότητας με παρορμητικές εκδηλώσεις ψυχωσικού χαρακτήρα).

 

Εξαιτίας της ψυχικής κατάστασης και των προσωπικών συνθηκών πρέπει να συνυπάρχει απαραίτητη ανάγκη ψυχιατρικής περίθαλψης, η οποία δεν μπορεί να χορηγηθεί με άλλον τρόπο παρά μόνο διαμέσου εισαγωγής.

Ο ασθενής θα πρέπει να αντιτίθεται σε εκούσια περίθαλψη ή να μην είναι σε θέση να πάρει μόνος του την απόφαση για κάτι τέτοιο.

 

Κατά κανόνα η κατάχρηση δεν αποτελεί λόγο περίθαλψης σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία (LPT).

Αντί γι’ αυτό μπορεί να ενεργοποιηθεί η εφαρμογή της Νομοθεσίας για περίθαλψη χρηστών ουσιών (LVM).

Ωστόσο μπορεί ένα σοβαρά εξαντλημένο άτομο με ψυχωσικά συμπτώματα να αποτελέσει αντικειμένο της LPT για σύντομο χρονικό διάστημα, μέχρι να υποχωρήσει η ψύχωση.

 

Απαιτείται γρήγορη ενημέρωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να προλάβουν να πάρουν τα επιπλέον μέτρα (προτού υποχωρήσει η ψύχωση και ο ασθενής να πάρει εξιτήριο).

Όταν χρειαστεί, σύμφωνα με την LVM επιμηκύνεται η υποχρεωτική περίθαλψη διαμέσου επείγουσας απόφασης, που θα πάρει ο προϊστάμενος της κοινωνικής υπηρεσίας.

Γι’ αυτό απαιτείται επιπλέον ιατρικό πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της κοινωνικής υπηρεσίας μπορεί να χορηγηθεί από γιατρό με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο σκοπός του πιστοποιητικού είναι να κριθεί το κατά πόσο είναι σε θέση το άτομο σωματικά και ψυχικά για διαμονή σε κατοικία-LVM.

 

Η LPT δεν είναι κατάλληλη για ασθενή με άνοια.

Παρόλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν βάση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού τα συμπτώματα από τα οποία διακατέχεται, όπως ψευδαισθήσεις, αδικαιολόγητη επιθετικότητα κ.ά.

Κατά κανόνα η σύγχυση δεν αποτελεί αιτία πιστοποιητικού περίθαλψης.

 

Όταν κριθεί απαραίτητο, ενημερώνεται η εφημερεύουσα κοινωνική υπηρεσία!

 

Το πιστοποιητικό περίθαλψης πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά σε σχέση με άμεση εξέταση.

Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, για να γραφεί το πιστοποιητικό (εξαιρούνται αγροτικοί-γιατροί, που έχουν ολοκληρώσει το τμήμα της ψυχιατρικής άσκησης και υπάρχουν και ορισμένες εξαιρέσεις, όσο αφορά τις σουηδικές άδειες άσκησης επαγγέλματος).

 

Γιατροί, που είναι διορισμένοι από το κράτος, μπορούν να ζητήσουν αστυνομική συνδρομή, για να μπορέσουν να εξετάσουν τον ασθενή και για τη διακομιδή στο τμήμα επειγόντων ψυχιατρικής κλινικής.

Η απόφαση για την εισαγωγή δεν πρέπει να βασίζεται σε πιστοποιητικό περίθαλψης, που έχει εκδοθεί περισσότερο από τέσσερις ημέρες πριν.

 

Και μέσα σε 24 ώρες από την προσέλευση του ασθενή στο ίδρυμα πρέπει να έχει γίνει εκτίμηση της ερώτησης για περίθαλψη σύμφωνα με την LPT.

Η απόφαση για την παραμονή στην ψυχιατρική κλινική πρέπει να ληφθεί από τους εφημερεύοντες στο τμήμα επειγόντων, με ή χωρίς επικοινωνία με τον υπεύθυνο εφημερεύοντα επιφυλακής.

 

Μέσα σε 24 ώρες πρέπει ο διευθυντής ψυχίατρος ή εκείνος στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα στη μονάδα να πάρει την απόφαση σχετικά με εισαγωγή.

Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος μπορεί να γίνει κράτηση του ασθενή χωρίς τη συναίνεσή του.

Υποχρεωτικά μέτρα, όπως χρήση ζωνών (ακινητοποίησης) και επείγουσα φαρμακευτική αγωγή, μπορούν να εφαρμοστούν πριν από τη λήψη απόφασης για εισαγωγή, αν δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο αναμονής

(δεν πρέπει να χορηγούνται σκευάσματα βραδείας αποδέσμευσης!).

 

Ακόμη και σε ασθενείς, που νοσηλεύονται σε ψυχιατρική κλινική, η εκούσια περίθαλψη μπορεί να μετατραπεί σε υποχρεωτική περίθαλψη, αν καλύπτονται τα κριτήρια σύμφωνα με τα παραπάνω (μετατροπή).

Επίσης ο ασθενής θα πρέπει να είναι επικίνδυνος για τη δική του σωματική ή ψυχική υγεία ή αντίστοιχα των άλλων.

Σε μετατροπή απαιτείται επιπλέον εξέταση από δύο γιατρούς (ένας άλλος ειδικός ψυχίατρος είναι αρμόδιος για αυτήν την απόφαση).

Το διοικητικό δικαστήριο (του νομού) πρέπει να ενημερωθεί το αργότερο μία ημέρα μετά από την εξέταση για την μετατροπή/ εξέταση νομικής ορθότητας της απόφασης.

 

Ο διευθυντής γιατρός της ψυχιατρικής κλινικής είναι αρμόδιος, όταν το επιτρέπει η κατάσταση του ασθενή, να τον/την ενημερώσει για το δικαίωμα ένστασης σχετικά με την υποχρεωτική περίθαλψη (γίνεται στο διοικητικό δικαστήριο) και να καλέσει το άτομο, που θα το υποστηρίξει.

Μετά από τέσσερις εβδομάδες υποχρεωτικής περίθαλψης εξετάζεται η νομική ορθότητα της απόφασης στο δικαστήριο.

Μην ξεχνάτε να ελέγξετε την ταυτότητα του ασθενή και να την επιβεβαιώσετε, καθώς και την πλήρη συμπλήρωση όλων όσα απαιτούνται, για να είναι ολοκληρωμένο το πιστοποιητικό!

 

Οδηγίες σύμφωνα με τη δική μας επαγγελματική εμπειρία:

Το άτομο, που χορηγεί το πιστοποιητικό περίθαλψης (συνήθως γενικός-οικογενειακός γιατρός κέντρου υγείας) πρέπει, εκτός από την παρούσα αντικειμενική εξέταση, να ενημερωθεί για το ιστορικό του ασθενή διαμέσου επικοινωνίας με τον εφημερεύοντα ειδικό της κλινικής, στην οποία θα διακομιστεί ο ασθενής και όπου συνήθως είναι γνωστός.

Οι μανίες σπάνια μπορούν να ενταχθούν σε ενέργειες υποχρεωτικής περίθαλψης μετά από την εισαγωγή.

Σπάνια καλύπτουν τα κριτήρια επικινδυνότητας.

(Dr Mats Elm, Borås)

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019