Ψύχωση – Παραληρητική κατάθλιψη

Αιτία

Βαριά κατάθλιψη με ψυχωσικά χαρακτηριστικά.

 

Συμπτώματα

Συχνά έναρξη μετά από την ηλικία των 50 ετών (ποτέ στη νεαρή ηλικία).

Τα συμπτώματα ξεκινούν με κατάθλιψη, η οποία μετά επιδεινώνεται και βαθμηδόν καταλήγει σε ψύχωση.

Ο ασθενής μπορεί να διακατέχεται τόσο από παραληρητικές ιδέες, όσο και από κατάθλιψη.

 

Διαφορική διάγνωση

Σχιζοφρένεια, παραληρητική διαταραχή (και στις δύο περιπτώσεις πρώτα εκδηλώνονται παραληρητικές ιδέες).

 

Διερεύνηση

Διαμέσου ψυχιάτρου.

 

Θεραπεία

Διαμέσου ψυχιάτρου.

Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, ίσως σε συνδυασμό με νευροληπτικά.

 

Η θεραπεία δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Συχνά ο ασθενής θεωρεί τη θεραπεία εντελώς αδικαιολόγητη.

 

Η ECT βοηθάει πάντα, απαιτούνται πολλές συνεδρίες.

 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2019